Corona en SVDZD

12 september 2020.

We spelen volgens de protocollen va de KNSB en eventuele aanwijzingen van de beheerder van Ons Dorpshuis. Zie

CORONA en de regels bij onze club.

Hieronder de punten waar we met zijn allen aandacht aan moeten blijven schenken om zoveel mogelijk de corona geen kans te geven om in onze club binnen te breken.
Wekelijks moet er een lijst ingeleverd worden bij de beheerder (i.v.m. besmettingen corona) met de naam en telefoonnummer van de aanwezige leden.  

 

Basisregels voor iedereen die het Dorpshuis betreedt:

 • gebruik de ontsmettingsmiddelen die beschikbaar zijn;
 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houdt 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 

  Natuurlijk zijn er “extra” regeltjes, vóór, ná en tijdens het schaken:

 • Bij het betreden van de zaal of zalen, gebruik de handontsmettingsmiddelen
 • Houdt u aan de ingestelde looprichting
 • Ga aan de tafel zitten aan de lange kant (in verband met de afstand)
 • Praat zo min mogelijk met elkaar als u de partij aan het spelen bent, als u spreekt doe het dan niet luid maar probeer het met “fluisteren”; dit zorgt er voor dat eventuele virusjes zich niet zo ver verspreiden
 • Draag gerust een (zelf meegenomen) mondkapje als u zich daar beter bij voelt.
 • Na de partij niet in de speelzaal analyseren, neem het bord, doosje, klok en de stukken mee en ga in de andere zaal analyseren. U kunt het vanuit de analyse zaal ook direct in de kasten opbergen.
 • Ook in deze zaal is het de bedoeling dat u toch een beetje zachtjes blijft praten. Blijf er om denken dat u de afstand blijft bewaren.
 • Ga niet rondlopen om andere partijen te bekijken. Dan staat u snel te dicht op de spelers
 • Als u meerdere borden op wilt ruimen gebruik dan de handschoenen, daarna de handschoen bij de pols langzaam uittrekken zodat deze gelijk binnenste buiten in de klaarliggende plastic zak gedumpt kunnen worden eventueel met uw zelf meegebrachte mondkapje (niet in de prullenbak). Als alles opgeruimd is dan kan de plastic zak met de gebruikte handschoenen dicht gebonden worden en kunt u deze in de prullenbak deponeren.
 • Na afloop van alle partijen dienen de tafels afgenomen te worden met de ontsmettingsspray (in de sprayflessen), dan even met de oranje doek na-wrijven zodat de hele tafel ontsmet is.

Bij eventuele vragen en of opmerkingen over corona en de regels wil ik u vragen om deze via de mail te stellen van de secretaris en liever niet tijdens de schaakavonden

Secretaris De Zwarte Dame secretaris@dezwartedame.nl


05-07-2020

Beste mensen,

Schaken vanaf 1 september

Het goede nieuws is dat (mede doordat we twee zalen huren in Ons Dorpshuis) we voldoende ruimte hebben om de Corona-maatregelen in acht te nemen bij het schaken. Voor zover nu bekend is de ventilatie (en de ventilatiemogelijkheden) in Ons Dorpshuis op orde. Du daar is ook geen probleem. Het probleem zit hem er nog in dat onduidelijk is of je op de ouderwetse manier kan schaken (dus met minder dan anderhalve meter er tussen). De KNSB is bezig om hier duidelijkheid over te verkrijgen. Voor achtergronden zie onderstaand bericht van 04-07-2020

Misschien omdat ik een optimist ben: ik ga er vanuit dat dit voor 1 september is opgelost.

KNSB-competitie 2020-2021

Omdat de KNSB een bijzonder jaar verwacht (vanwege Corona) zou in de Bondsraad die recent gehouden een keuze worden gemaakt uit twee varianten:

KNSB competitie variant 1 • Alle teams kunnen meedoen op de gebruikelijke manier • Alle teams die niet mee willen doen, behouden de opgebouwde rechten • Normale promotie en degradatie

KNSB competitie variant 2 • Alle teams kunnen meedoen • Alle teams behouden de opgebouwde rechten • Teams zijn kleiner • Alleen promotie en degradatie tussen de Meesterklasse en Eerste Klasse

De KNSB heeft ons het volgende meegedeeld:

De Bondsraad is er in grote meerderheid voorstander van om de KNSB-competitie 2020-2021 met de normale teamgrootte te laten spelen, d.w.z. tientallen in Meesterklasse en 1e klasse, achttallen in de overige klassen. Wel zijn er de nodige vragen en opmerkingen over de promotie/degradatieregeling. Het seizoen 2020-2021 wordt naar verwachting een apart seizoen, met substantiële kans dat door een oplaaiend coronavirus de sportcompetities verstoord zullen worden. Om die reden zal de KNSB nog eens naar de promotie/degradatieregeling kijken, en hoe er omgegaan moet worden met teams die een jaartje overslaan.

Verder zullen wij kijken naar verschuiving van de deadline voor de inschrijving, van 15 augustus naar een later moment. Dit om clubs meer tijd te geven zaken rond hun locatie te regelen en de interesse onder hun leden te polsen. Voor ons is het van belang om voldoende tijd te houden voor het maken van een indeling, rekening houdend met de wensen van de clubs. De eerste ronde van de KNSB-competitie is op 31 oktober.

Typisch Nederlands. We kiezen niet voor het één en niet voor het ander. Ik ben hierover in contact getreden met de directeur van het Bondsbureau en heb hem wat ideeen aan de hand gedaan. Afwachten dus. Doelstelling is en blijft om met 1 team mee te doen.

met vriendelijke groeten

Peter van der Borgt


4 juli 2020

UPDATE CORONA EN SCHAKEN

Bondsbureau KNSB, Frans Halsplein 5, 2021 DL Haarlem.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAAKBOND

Aan: Secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs

4 juli 2020

Update coronacrisis

Hierbij ontvangt u nieuwe informatie in verband met de coronacrisis. De vorige mailing die u van ons ontvangen hebt was van 1 juli 2020.

Onduidelijkheid over aanhouden 1,5 meter tijdens het schaken

Op 26 juni jl. hebben wij u bericht over de persconferentie van 24 juni. In die persconferentie heeft het kabinet aangekondigd dat per 1 juli binnensport voor alle leeftijdsgroepen weer werd toegestaan, inclusief wedstrijden. Op de site van de rijksoverheid is dat inmiddels ook zo verwoord. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens het sporten mag de 1,5 meter afstand worden losgelaten.

In het algemene sportprotocol van NOC*NSF zijn deze nieuwe regels ook verwerkt. In het protocol, te vinden op www.nosnsf.nl/sportprotocol, staat: tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden.

Wij dachten dat dit ook voor schaken zou gelden. Ook als beide spelers achterover leunen wordt de 1,5 meter niet gehaald. Tegelijkertijd hebben wij wel zorgen, omdat schaakpartijen vaak veel langer duren dan andere sportwedstrijden. We zijn aan het kijken of we daar in het specifieke schaakprotocol nog wat extra over gaan opnemen.

In de afgelopen dagen kwam er een extra complicatie bij. In de praktijk zijn de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s leidend voor wat tijdens het sporten mag. In de toelichting van de meest recente model noodverordening staat het volgende:

“Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines. Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.”

Dit roept extra verwarring op. Van de bridgebond hebben wij begrepen dat verschillende veiligheidsregio’s dit hebben overgenomen en ook zo uitleggen. Wij hebben inmiddels signalen ontvangen dat er veiligheidsregio’s zijn die deze lijn ook doortrekken naar schaken, dus dat bij schaken ook 1,5 meter afstand dient te worden bewaard.

Dit wijkt af van het algemene sportprotocol en ook van de gesprekken die de sportbonden (via NOC*NSF) met de overheid hebben gevoerd. Om die reden gaat NOC*NSF bij het ministerie van VWS vragen hoe de toelichting in de model noodverordening uitgelegd dient te worden. Als die duidelijkheid er is, zullen wij u informeren.

Ons advies op dit moment is daarom om altijd 1,5 meter afstand aan te houden, ook tijdens het spelen.


Deel specifiek schaakprotocol

Uit het voorgaande blijkt dat nog niet duidelijk is op welke manier we weer achter het schaakbord mogen plaatsnemen. Omdat verschillende clubs een vorm van zomercompetitie gaan starten, en andere clubs op korte termijn moeten bepalen of hun speellocatie geschikt is, volgt nu alvast een aantal belangrijke zaken.

Voor de helderheid: de regels van de Rijksoverheid, de noodverordening in uw gemeente en het algemene sportprotocol van NOC*NSF zijn leidend.

De belangrijkste regels uit het ‘Protocol verantwoord sporten’ die van toepassing zijn voor schaken zijn de volgende:

– Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte zodat de lucht regelmatig ververst wordt (zet zo mogelijk ramen en deuren open), dit voorkomt de kans op besmetting. Is het niet mogelijk voor goede luchtverversing te zorgen, dan is deze zaal niet geschikt;

– Kwetsbare sporters (boven 70 jaar en uit risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren of zij op de sportlocatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw huisarts;

– Zorg dat altijd 1,5 meter afstand kan worden aangehouden tijdens het schaken. Er dient dus 1,5 meter afstand te zijn tussen 2 naastgelegen borden. Verder dienen looppaden breed genoeg te zijn. Bij borden links en rechts van het looppad dient het pad 3 meter breed te zijn;

– De omvang van de zaal bepaalt hoeveel mensen u toe kunt laten tot uw clubactiviteit. Wanneer u meer clubleden heeft dan de zaal aan kan: zorg dan dat mensen zich aanmelden. Hiermee kan voorkomen worden dat te veel mensen aanwezig zijn in de speelzaal;

– Reinig het materiaal zowel voor als na de training/wedstrijd;

– Reinig of desinfecteer uw handen voor aanvang van de wedstrijd;

– Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);

– Begeleiders/ouders/toeschouwers: deze mogen in de speelzaal aanwezig zijn mits de regels voor 1,5 meter afstand dit toelaten;

– Voor aanvang van de sportactiviteit zal er middels een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld, een overzicht van de vragen aan het einde van dit document.

– Schakers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training of wedstrijd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

– Zorg dat u aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren.

 


26-06-2020

Aan de secretarissen en contactpersonen van alle clubs, voorzitters en secretarissen van regionale en bijzondere bonden,

Hierbij ontvangt u een korte update met 2 onderwerpen: update naar aanleiding van persconferentie en ontwikkeling maandelijkse ratinglijst. De vorige mailing was van 12 juni.

Binnen schaken voor alle leeftijdsgroepen mogelijk vanaf 1 juli

De persconferentie van 24 juni bevatte een grote en aangename verrassing voor ons, en voor alle binnensporten. Het kabinet heeft besloten om alle binnensporten vanaf 1 juli voor alle leeftijdsgroepen weer volledig toe te staan. De hoofdregel, dat volwassenen 1,5 meter afstand dienen te houden, blijft leidend. Maar als dat voor het beoefenen van de sport niet kan, dan mag daarvan worden afgeweken. Dat betekent dat spelers tijdens een partij tegenover elkaar kunnen zitten, daarvoor en daarna dient afstand bewaard te worden. 

Het algemene sportprotocol van NOC*NSF, ons schaakspecifieke protocol en de praktische handleiding voor clubs lagen allemaal klaar voor publicatie. Door de versnelde versoepeling dienen deze stukken geactualiseerd te worden. Verder zijn er zoals gebruikelijk verschillende zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn, zoals de afstand tussen de borden. Die zaken zijn we nu aan het uitzoeken.

NOC*NSF heeft aangekondigd dat het algemene sportprotocol in de loop van vandaag (26 juni) gepubliceerd zal worden. Dat protocol is leidend voor ons, en dat betekent dat wij voor onze eigen stukken een check moeten uitvoeren. Wij zullen het schaakspecifieke protocol en de handleiding daarom a.s. dinsdag, 30 juni publiceren.

Maandelijkse rating

Tot slot iets heel anders. We zijn al een tijd bezig om maandelijkse ratinglijsten mogelijk te maken. We maken gestaag vorderingen bij dit project, en inmiddels zijn we zover dat we de conceptversie van de ratingviewer willen delen. Dit met de vraag/uitnodiging om mee te denken en commentaar te leveren. Voor meer info  zie: https://schaken.nl/rating/knsbrating/maandelijkse-rating.

Ik wil u vragen dit bericht onder uw leden te verspreiden.

Alvast bedankt voor uw medewerking en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Dharma Tjiam

Directeur

 


Beste mensen,

Eén ding is zeker in Corona-tijd: morgen kan het weer anders zijn. Maar toch ga ik proberen te schetsen hoe het schaakseizoen 2020-2021 er uit gaat zien met de kennis van nu en de verwachtingen van nu. Die verwachting is ook gebaseerd op een recent overleg wat ik heb gehad met een vertegenwoordiger van de KNSB en de ZSB-vergadering van 2 juni.

Allereerst mogen binnensporten weer vanaf 1 juli. Nu is dat voor schaakclubs meestal het moment dat de zomerstop start. Dat is voor De Zwarte Dame ook zo, mede omdat Ons Dorpshuis in de periode juli-augustus meerdere weken dicht is. Verder is het zo dat competities pas vanaf 1 september mogen, zonder publiek. Dat laatste zal voor De Zwarte Dame geen probleem zijn.

En dat eerste ook niet. Dus is onze doelstelling dat we op 1 september “gewoon” beginnen met de interne competitie. Nu valt 1 september op een dinsdag, dus in de praktijk zullen we op 7 september starten en houden we waarschijnlijk de maandag ervoor (31 augustus) onze ledenvergadering.

Het woordje “gewoon” slaat er ook op dat de partij wordt gespeeld op 1 bord met 1 klok en met twee spelers die tegenover elkaar zitten. Dus niet naast elkaar zoals nog te zien is op internet, zie https://www.flickr.com/photos/schaakbond/49941684542/in/dateposted/.

Wel zal het zo zijn dat die twee spelers dan wel anderhalve meter van andere spelers vandaan zitten. Het zal voor sommige clubs best een uitdaging zijn dit te realiseren, zeker bij teamwedstrijden. Voor De Zwarte Dame is dit geen probleem; we huren immers twee zalen. Freek is al “virtueel” aan het meten geweest en op dat punt voorzien we geen problemen. Ook wat ventilatie betreft zijn die er niet. Kortom: zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in september gewoon van start. Uiteraard nemen we dan alle hygiene maatregelen in ogenschouw, waaronder het desinfecteren van borden, stukken en klokken.

Voor wat betreft teamwedstrijden zijn we plan (net als afgelopen seizoen) drie avondteams en één zaterdagteam in te schrijven. De KNSB-competitie begint (vanwege Corona) pas eind oktober 2020. De ZSB-competitie zal ook pas in oktober of november starten. Dit is op de digitale ZSB-vergadering van 2 juni besloten. In die vergadering kwam ook aan de orde dat het ZSB-bestuur vanaf oktober een andere voorzitter krijgt: Albert Vermue wordt opgevolgd door …. Ton van Vliet. Jawel, ”onze” Ton. We wensen Ton alvast succes.

Tot 1 september blijven we op maandag online spelen. In juni hebben we onze rapidtoernooi. In juli zullen we ook rapid spelen, maar zo nu en dan ook Blitz of Chess 960.

Als jullie vragen of opmerkingen hebben of gewoon een pot willen ouwehoeren: mail / bel me

groeten

Peter van der Borgt

06 53 94 50 59


Beste mensen,

Als bestuur hebben we besloten om de interne competitie niet meer uit te spelen. Vervolgens kwam de vraag aan de orde: is er een kampioen etc.? Het competitiereglement kent geen regels over het vroegtijdig stoppen van de competitie als gevolg van overmacht. Omdat 19 van de 24 rondes gespeeld zijn (ca. 80%) en de stand ook best duidelijk is (dus niet zoals in de Eredivisie) hebben we unaniem het volgende besluit genomen:

 1. De stand na 19 rondes geeft de eindstand aan. Dat betekent dat Wouter Bliek kampioen is en Peter van der Borgt 2e en Rinus den Hollander is 3e geworden.
 2. Marco Baars heeft de ratingprijs gewonnen. Ondanks dat Marco niet de vereiste 50% had gespeeld, maar die wel had kunnen halen (bij 24 rondes) en zijn duidelijke voorsprong op de rest vonden we dat Marco het meest in aanmerking komt voor deze prijs.
 3. De ratings na 19 rondes zijn de startratings voor de interne competitie 2020-2021

Mochten jullie vragen / opmerkingen hierover hebben: bel of mail me.

Met vriendelijke groeten

Peter van der Borgt

06 53 94 50 59