Vereniging

Aan de wedstrijdleiders en teamleiders KNSB competitie en KNSB Beker,

Cc de regionale bonden

Cc de abonnees op de competitiemailing

Cc secretarissen en contactpersonen van alle schaakclubs

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur van de KNSB overleg gehad met de Regionale Bonden. Het was een constructieve bijeenkomst, waarin uitgebreid is gediscussieerd over hoe om te gaan met promotie en degradatie. Er zijn verschillende suggesties gedaan, zoals promotie-degradatiewedstrijden, uitbreiding Meesterklasse naar 12 teams (plus promotie vanuit lagere klassen, en het jaar daarop versterkte degradatie). Uiteindelijk bleek voor elk alternatief slechts beperkte steun te zijn. Een ruime meerderheid van de bonden ondersteunde de plannen van het bestuur om geen promotie/degradatie toe te passen. Eerder had het bestuur van de KNSB al besloten om de competitie (en de beker) te stoppen en de resterende wedstrijden niet meer te spelen.

 Besluiten

Het bestuur van de KNSB heeft het volgende besloten:

  1. Er vindt geen promotie of degradatie plaats. Er zijn twee uitzonderingen. Die zijn genoemd onder 2 en 3.
  2. Er vindt alleen promotie plaats om het gat in de eerste klasse op te vullen, en de daaropvolgende gaten in de klassen daaronder.
  3. Het is teams toegestaan vrijwillig te degraderen. Dit beleid is gelijk aan voorgaande jaren. De vrijgekomen plaats wordt opgevuld door het hoogst geëindigde team uit de klasse eronder gebaseerd op de stand na 7 maart 2020.
  4. Ook de Meesterklasse  wordt niet uitgespeeld. Er is geen clubkampioen van Nederland dit seizoen. De rechten voor de European Club Cup worden gebaseerd op de stand na 7 maart.
  5. De uiterste inschrijfdatum voor inschrijving voor de competitie wordt voor alle klassen gelijk getrokken en wordt 1 juli 2020. Dit is onder voorbehoud van akkoord van de Bondsraad.

Alle besluiten zijn natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen. Niemand heeft dit eerder meegemaakt en niemand kan geheel overzien hoe het verder zal gaan. We kunnen alleen het beste er van hopen.

Toelichting besluiten:

Ad 1.     Er is geen promotie of degradatie omdat we alle klassen gelijk willen behandelen. Daarom is er geen uitzondering voor teams die duidelijk bovenaan staan. We begrijpen dat dit zuur is voor de betrokken teams, maar voor de duidelijkheid is de regeling voor iedereen gelijk.

Ad 2.     Op de volgende uitzonderingen na zal geen enkel team promoveren uit de KNSB competitie 2019-2020

  • Om het gat in de eerste klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (Blerick 1) na zes ronden uit de tweede klasse promoveren naar de eerste klasse
  • Om het ontstane gat in de tweede klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (LOS 1) na zes ronden uit de derde klasse promoveren naar de tweede klasse
  • Om het gat in de derde klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (KiNG 1) na zes ronden uit de vierde klasse promoveren naar de derde klasse
  • Om het gat in de vierde klasse op te vullen zal de beste nummer 1 (Caissa-Eenhoorn 3) na vijf ronden uit de vijfde klasse promoveren naar de vierde klasse
  • Teams uit de zesde en zevende klasse kunnen promotie naar de vijfde respectievelijk zesde klasse aanvragen.

Ad 4.     Zes van de Meesterklasse teams hebben gereageerd op de vraag of ze in een weekend (zo mogelijk) zouden willen spelen. Van de zes wilden twee niet en twee liever niet spelen.

Er zijn verschillende vragen gekomen waarom we bereid waren om voor de Meesterklasse een uitzondering te maken. We hebben deze mogelijkheid alleen aan de Meesterklasse voorgelegd omdat we dachten dat dit misschien te realiseren zou zijn. Dit in navolging van verschillende andere sportbonden, waar de beslissing over de hoogste klasse ook later is gevallen dan voor de rest van de competitie. Onze verwachting was dat in de andere klassen een heel weekend spelen voor veel teams en spelers een brug te ver zou zijn. Overgaan naar een weekend heeft alleen zin als alle teams meedoen.

Ad 5.     De eerder genoemde datum van inschrijving alle klassen – 1 juni –  gold al voor de vierde klasse en hoger. Omdat de Bondsraad van afgelopen december gevraagd heeft plannen te ontwikkelen voor het verbeteren van de indeling en daarmee de reisafstanden te verkleinen in de lagere klassen, hebben we voor de komende Bondsraad een voorstel ontwikkeld om de inschrijftermijn voor alle klassen gelijk te stellen. Dit voorstel moet nog wel bekrachtigd worden door die zelfde Bondsraad.

Veel (misschien wel alle) clubs zullen dit seizoen niet meer samenkomen.  Daarom is nu al besloten de inschrijfprocedure met een maand te verleggen.

========================================================================================================

Schaakvereniging De Zwarte Dame

Is een gezellige schaakvereniging die een regiofunctie vervult voor de gemeenten Reimerswaal, Borsele en Kapelle.

Verder komt een aanzienlijk deel van onze leden uit Goes en omstreken. We bestaan al meer dan 50 jaar en hebben momenteel 32 leden.

We spelen op de maandagavond (zie onder competitie-kalender voor data) van 19:30 – 23:15 uur in “Ons Dorpshuis”, Berghoekstraat 3,  4416 BJ te Kruiningen.

De zaal is open om 19.15 uur.

Onze vereniging kent een brede opbouw in schaakniveau. Zo zullen niet alleen beginnende schakers tegenstanders treffen waar ze van kunnen winnen, ook gevorderde schakers vinden er tegenstanders op hun niveau.

We spelen in de landelijke zaterdagcompetitie met 1 team en in de Zeeuwse avondcompetitie momenteel met 3 teams.

Zin om eens te komen schaken? Beu om het altijd maar te winnen van uw buurman of familie? Kom dan gerust een keertje langs op onze clubavond. U kunt een keer of 4 komen spelen en dan pas beslissen of u ook lid wilt worden van onze vereniging.
Het is natuurlijk wel handig om vooraf even contact op te nemen wanneer u wilt komen schaken, zodat u tegen een tegenstander kan worden ingedeeld. We beginnen de partijen om 19:30 uur.

Mocht u lid willen worden: de contributie is maar € 80,00 op jaarbasis en daarvoor kunt u van september tot en met juni elke week schaken en daarnaast ook nog op zaterdag en doordeweeks met teams meespelen.

 

 

voor meer informatie