Reglement interne competitie

SVDZD Interne Competitie Reglement  versie september 22

 

a) Opzet

1/ De interne competitie van SV De Zwarte Dame wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.

2/ De competitieleider maakt de indeling bekend op de speelavond.

3/ Elke speler krijgt voor de 1e speelronde een waarde toegekend, waarbij de hoogste waarde 1,5 keer het aantal competitiedeelnemers is (naar boven afgerond).

4/ De speler met de hoogste clubrating krijgt de hoogste beginwaarde. Elke volgende is 1 punt minder.

5/ De competitieleider bepaalt welke rating iemand krijgt. In principe is dit de bekende clubrating. Als geen clubrating bekend is kan de KNSB of FIDE-rating worden gebruikt.

6/ Elke speler krijgt als startwaarde zijn beginwaarde, deze startwaarde wordt bij de 10e ronde verwijderd.

7/ Het speeltempo is 90 minuten per persoon per partij, met 30 seconden extra tijd per zet, vanaf zet 1.

8/ Er kunnen leden zijn die meespelen bij de interne competitie met een aangepast tempo. Dit alles ter beoordeling van de competitieleider.

9/ De interne competitie bestaat uit 28 ronden. Spelers kunnen maximaal 3 keer tegen dezelfde tegenstander spelen, mits beide spelers 8 andere tegenstanders hebben gehad.

b) Indeling

 

1/ De wedstrijden vangen aan om 19.30 uur. Er kunnen situaties zijn dat een individuele partij later start.

2/ De eerste ronde wordt handmatig ingedeeld. Er worden 2 groepen gemaakt waarbij groep 1 de hoogste ratings heeft. De indeling wordt dan gemaakt door de beide nummers 1 tegen elkaar in te delen, daarna de beide nummers 2 enz. De kleur van nummer 1 van groep 1 wordt geloot, de oneven nummers van groep 1 krijgen dan dezelfde kleur en de even nummers de andere kleur.

3/ De indeling wordt gemaakt door het programma Sevilla te gebruiken. De competitieleider kan besluiten om de door computer voorgestelde indeling aan te passen en dan alleen in overleg met het bestuur.

4/ De kleur zal zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld. Het verschil tussen het aantal met wit en met zwart gespeelde partijen zal voor een speler niet meer dan vier bedragen.

5/ Een speler zal niet meer dan viermaal achter elkaar met dezelfde kleur spelen.

6/ De kleur voor twee spelers die al eerder tegen elkaar hebben gespeeld wordt omgedraaid wanneer ze weer tegen elkaar worden ingedeeld.

 

 

c) Regels

 

1/ Alle partijen worden gespeeld volgens de regels die de FIDE (versie juli 2017) hanteert voor het schaakspel. Er zijn aanpassingen die op de clubavond van toepassing zijn die hieronder beschreven staan.

2/ Telefoongeluiden zijn gedoogd. Bij herhaling kan de wedstrijdleider wel ingrijpen en een sanctie opleggen.

3/ Praten tijdens/na de partijen is gedoogd. Mits dit op een ”normale” manier gebeurt en niet storend is, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.

 

 

d) Punten/score

 

1/ Bij winst krijgt de winnaar de waarde van zijn tegenstander bij zijn eigen score opgeteld

(keizerpunten). Bij remise wordt 50% van de waarde van de tegenstander opgeteld en bij verlies 0 punten. Op basis van de nieuwe scores worden de ranglijst en de bijbehorende waardes opnieuw bepaald. Als een speler stijgt of daalt verandert ook de waarde en deze nieuwe waarde wordt dan ook herrekend in iedere score.

2/ Als een speler afwezig is, krijgt deze compensatiepunten. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het soort afwezigheid:

0 % van de eigen waarde bij niet (tijdig) afmelden voor een speelronde

50% van de eigen waarde bij tijdig afmelden voor een speelronde voor de eerste 4 afmeldingen.

33% van de eigen waarde bij tijdig afmelden bij meer dan 4 keer afmelden.

66% van de eigen waarde bij een externe wedstrijd

100% van de eigen waarde wanneer het aantal spelers bij een ronde oneven is en de betreffende    speler niet wordt ingedeeld.

3/ Spelers die afwezig zijn zonder kennisgeving kunnen een straf-oneven krijgen in volgende rondes en krijgen daarvoor in de ranglijst een afwezig score.

4/ Spelers kunnen maar 1 keer in per competitie een oneven krijgen.

Bijzondere situaties kunnen leiden tot afwijkingen op het reglement, dit ter beoordeling van de competitieleider

 

e) Winnaar

 

1/ Winnaar van de interne competitie – en clubkampioen – is de speler met het hoogste aantal keizerpunten na de laatste competitieronde.

2/ Aan het eind van de competitie worden spelers met 0 partijen uit de ranglijst gehaald en kan de waarde van de overgebleven spelers veranderen.

3/Als het verschil tussen nummer 1 en 2 in de eindrangschikking kleiner of gelijk is aan de helft van de hoogste waarde, zal een barragematch worden gespeeld.

Deze match bestaat uit twee partijen met het tempo van 90 minuten starttijd en 30 seconden per zet extra, vanaf zet 1

Als meer dan 2 spelers binnen de marge vallen, wordt een meervoudige barrage gespeeld.

Bij een gelijkspel in de barrage is degene die bovenaan stond na de laatste ronde van de competitie de clubkampioen.

 

f) Speelavond

 

1/ Iedere speler die meedoet in de interne competitie dient dit reglement (aanwezig in de speelzaal) te kennen en zich eraan te houden.

2/ Na de partij moeten de spelers de stukken terugzetten in de beginstand. De aanwezige kopjes/flesjes e.d. worden dan weggebracht en de witspeler geeft de uitslag door aan de competitieleider (N.B. schrijft de uitslag op het indelingsformulier). Als de spelers willen analyseren verlaten ze de speelzaal

3/ Nadat alle partijen zijn afgelopen worden de stukken, borden en klokken opgeruimd. De zaal wordt vervolgens netjes achtergelaten.

4/ De wedstrijdleiding is in handen van spelers die door het bestuur zijn aangewezen.

5/ De wedstrijdleiders hebben altijd gelijk maar een speler kan in beroep gaan tegen een beslissing, schriftelijk binnen twee weken bij het bestuur.

6/ De commissie van beroep zal dan de kwestie binnen 2 weken beoordelen en een beslissing nemen, tegen deze beslissing is geen beroep meer mogelijk.

 

g) Prijzen

 

De nummer 1 krijgt de wisselbeker en een 1e prijs.

De nummer 2 krijgt de 2e prijs. De nummer 3 krijgt de 3e prijs.

Degene die de meeste ratingpunten heeft gewonnen en niet in de top 3 is geëindigd krijgt de ratingprijs, voorwaarde is wel dat de speler minstens de helft van alle mogelijke rondes in de competitie +1 heeft gespeeld. Onevens en afwezig voor club tellen hierbij ook mee.

Visits: 853
Today: 5
Total: 115904