Bestuur & Functies

 

Functie Naam / namen Telefoonnummer E-mail Extra functies
Voorzitter: Peter van der Borgt 06 53 94 50 59 voorzitter@dezwartedame.nl teamleider externe teams
Secretaris Freek Pruis 06 16 06 65 79 secretaris@dezwartedame.nl materiaalbeheerder
Penningmeester Freek Pruis 06 16 06  65 79 penningmeester@dezwartedame.nl websitebeheerder 
Intern competitieleider Jan Capello 06 27 22 65 42  intern-leider@dezwartedame.nl websitebeheerder
Commissie van beroep Ton van Vliet,  Eric Dek  
Continuïteitcommissie Ton van Vliet, Eric Dek  
Kascommissie Marco Baars,  Herman Schoonakker  
 

 

 

 

Visits: 387
Today: 1
Total: 30867