Uitslag & Verslag


28-9-2020
Ronde 3

 

De derde ronde vanuit meerdere perspectieven

 

William Duynkerke lost broer Lennard af aan de kop van de ranglijst

Huh? Wouter Bliek stond toch bovenaan na twee rondes? Ja, in de stand op basis van Keizer punten, maar qua aantal absolute punten stond Lennard Duynkerke met 2 uit 2 bovenaan. Overigens telt die puntenstand nergens voor mee. Lennard verloor (daarover straks meer) en William won alweer en kwam daarmee op 2½e punt uit 3 wedstrijden. En er is maar één speler met eenzelfde score (wie? de tegenstander van Lennard, maar daarover dus straks meer). Overigens staat William in de echte stand nu ook boven zijn broer: 5e plek (met 34 ratingwinstpunten).

William won deze keer van Bram Boone. Bram rokeerde kort, William kreeg een open h-lijn en een gevaarlijke aanval. Brams koning moest vluchten en kwam op b5 terecht:

En na het nogal materialistische 33… Dxg2 kon William met het kleine, maar o zo fijne, zetje 34. Dd6 de winst pakken: Dg1 35. a4+ Kxa4 36. Db4#. Bij de analyse kwamen ze erachter dat als Bram de dames geruild had, voordat William met zijn dame op de 7e rij kon gaan staan, hij het dan remise had kunnen houden.

Nog wat statistische feitjes: Er zijn nog twee spelers met een 100%-score: Wouter Bliek en Wilco Krijnsen, beiden met 1 uit 1. Twee spelers gaan blijkbaar voor de titel “Remisekoning”: Eric Clarisse heeft twee snelle remises (en een zege) en Marko Burger heeft twee zwaar bevochten (en niet ongelukkige) remises. Uiteraard kan onze “normale” remisekoning (Jan Capello) dit niet over zijn kant laten gaan, want die scoorde in de 3e ronde ook een halfje.

Gambieten weigeren loont

Ton van Vliet speelde (uiteraard) een gambiet. Wilco Krijnsen ging er niet op in (“met gambieten aannemen heb ik niet zulke goede ervaringen” was zijn reactie). Meestal leidt dat er toe dat de weigeraar moet gaan verdedigen en zo zag het er ook naar uit. Ik taxeerde Wilco’s stelling met een slechte pion op e3 als technisch verloren. Volgens mij dachten beide spelers er ook zo over. Van Ton van Vliet begreep ik dat de engine het helemaal anders inschatte: plus 2 voor Wilco na tien zetten. Het einde heb ik meegekregen: Ton werd mat gezet.

Eric Clarisse gambiteerde (volgens de spellingscontrole bestaat dit werkwoord niet, maar ik laat het lekker toch staan) ook en Jerry Ros weigerde, net als Wilco. Jerry vertrouwde me toe dat hij weliswaar moest verdedigen, mar vertrouwen er in had dat hij het kon houden en dat, mocht Eric te ver gaan, hij kon counteren. Eric zag het ook zo en bood remise aan. Een goed resultaat voor herintreder Ros.

Oude garde kan de jeugd nog (net) aan, meestal

Nu is bij schaken jeugd een relatief begrip. Maar bij ons is 40-min jeugd. Krijn Saman bracht Dingnis Lokerse met een pionvorkje een stuk afhandig en speelde het keurig uit. Dies Lokerse bood meer tegenstand tegen Freek Pruis, maar Freeks dreigingen over de f-lijn waren beslissend. En ook Lennard Duynkerke moest een nul incasseren. En zo hield William de eer van de jeugd hoog.

Lennard speelde tegen Peter van der Borgt zijn geliefde Londen-systeem. Peter speelde op een gegeven moment b5, waarop Lennard met e4 reageerde. Al op de 11e zet had Peter een stuk kunnen winnen met de opmars f5-f4, maar hij durfde niet, want dacht dat Lennard teveel tegenkansen had. Twee zetten later dacht Peter dat er veel minder tegenkansen waren. Dat had hij fout gezien. Peter kwam materiaal voor, maar de stelling was razend complex met matdreigingen op h7 en dreigend stukwinst (het paard op c6 stond door de pionzet naar b5 niet meer gedekt). Peter speelde (ondanks tijdnood) heel lang de goede zetten; Lennard ook, alhoewel zijn b4 om pion c5 te redden, vele zetten later, een cruciale misser bleek te zijn. Peter liet zich nog bijna foppen, zijn voordeel verdampte. Met zijn ervaring wist hij af te wikkelen naar een eindspel dat hij als beter voor hem taxeerde: pion c3 zou hij winnen (die stond na wits b4 niet meer gedekt), de witte vrijpion op c5 kon eenvoudig tegen gehouden worden en de witte toren kon niet actief worden en tegen het samenspel van loper en paard en een vrijpion op c4 was uiteindelijk niets te beginnen. Die taxatie klopte.

Twee partijen waar ik geen goede titel voor heb

Dat Marko Burger en Jan Capello remiseerden kon u al lezen. Ook dat Marko daar tevreden mee kon zijn. Jan had namelijk een dubbelaanval gemist (mat of damewinst).

Herman Schoonakker en Marius Leendertse speelden een interessante partij. Na Hermans f5 ging het fout met Marius, maar toen zaten we al in het vierde speeluur.

 

Peter van der Borgt

 

1 Lennard Duynkerke Peter van der Borgt 0 1
2 Jerry Ros Eric Clarisse 0,5 0,5
3 Wilco Krijnsen Ton van Vliet 1 0
4 William Duynkerke Bram Boone 1 0
5 Jan Capello Marko Burger 0,5 0,5
6 Herman Schoonakker Marius Leendertse 1 0
7 Dies Lokerse Freek Pruis 0 1
8 Krijn Saman Dingnis Lokerse 1 0

 


21-9-2010
Ronde 2

 

Ook de 2e ronde kende weer een mooie bezetting met 8 partijen. Als ik naar andere Zeeuwse clubs kijk, doen we het qua aantal deelnemers aan de interne competitie prima! Doordat Jan Capello er niet was en Peter van der Borgt vergeten was een papier neer te leggen waarop iedereen zijn uitslagen kon invullen, moest Peter per mail en per app achter uitslagen komen, ook al omdat Peter “beneden” tegen Eric Dek had gespeeld. De bijvangst was evenwel dat sommige spelers niet alleen de uitslag doorgaven, maar ook nog een korte analyse. In dit verslag maak ik daar uiteraard schaamteloos gebruik van.

De neven Lokerse moesten tegen elkaar. Dat zal beslist weer “van dik hout zaagt men planken” zijn geweest. Ik heb er niks van gezien, maar toen ik de analyseruimte betrad en de heren stevig met elkaar in discussie waren over welke zet ook al weer op welk moment gespeeld was, konden ze nog wel aangeven dat Dies gewonnen had.

Het was echter niet de eerste uitslag die binnen was. Eric Clarisse had een telefoontje gehad tijdens het spelen. Dat telefoontje was voor hem aanleiding snel af te wikkelen naar (een salon)remise en Ton van Vliet ging daarin mee. Eric wilde toch nog even weten of er niet meer ingezeten had. En wat bleek: een paardoffer had een pion opgeleverd. Beiden hadden het niet gezien en wat dan nog: Ton wil immers in de opening altijd materiaal offeren!

Daarna zullen de partijen van de gebroeders Duynkerke wel afgerond zijn. Zowel William als Lennard wonnen. Bij William was het voor mij wel duidelijk: Marius Leendertse had een stuk geofferd en dat offer was niet doorgeslagen. Weer een knappe partij van William. Bij Lennard was voor mij de winst veel minder helder. Ik zag wel dat tegenstander Bram Boone een zwakke d-pion had, maar veel meer zwaktes kon ik niet ontdekken. Lennard ook niet, want kijk wat hij me mailde: Ook ik heb gewonnen, maar ik dacht op een gegeven moment toch dat het echt remise was. Bram had weliswaar een zwakke d-pion en ik had een sterk paard versus een zwakke loper, maar ik kwam toch niet zo veel verder. Wat er uiteindelijk fout gegaan is weet ik niet precies, maar er ontstond na wat afruilen een paard versus loper eindspel, waarbij ik twee verbonden vrijpionnen had op de a- en b-lijn en Bram twee verbonden vrijpionnen op de c- en d-lijn. Maar omdat mijn koning dichterbij stond en omdat mijn paard nog steeds actiever was dan zijn loper, kon ik eerst zijn pionnen blokkeren en vervolgens rustig doorlopen met mijn a-pion om te promoveren.

Peter van der Borgt en Eric Dek maakten er een spannende pot van. Peter rokeerde lang, Eric kort. Eric wist na c5 de c-lijn te openen, Peter liet zijn koning gewoon op c1 staan om aan de andere kant g4 en h4-h5 te spelen, vervolgens offerde hij een pion op d4. Dat leek genoeg voor de winst toen een loper op c3 verscheen. Die ramde Eric er echter met een toren van af. Dat was een kwaliteitsoffer, want de loper stond gedekt met de b-pion, die vervolgens door Erics dame gepakt werd. En opeens was Peters voordeel onduidelijk (als er al sprake was van voordeel) en werd tot remise besloten.

Toen was er toch al zo’n drie uur geschaakt en nog steeds waren drie partijen bezig. Wat ik van Alexander van ’t Hoff – Krijn Saman heb gezien kan het best gekwalificeerd worden als “spektakelrijk”, wat een eufemisme is voor “geen idee wie beter staat en gaat winnen”. Krijn kon per mail uitsluitsel geven: Alexander wint verdiend na 53 zetten. Het is duidelijk dat Krijn minder woorden nodig heeft dan Lennard!

Gayan den Hollander bezorgde Marco Baars een open g-lijn met kansen voor Gayan vanwege de kort gerokeerde koning. Marco daarentegen had zijn dame en loper op g2 gericht. Ook hier had ik geen idee wie nu het beste uit die opening was gekomen. Misschien hadden ze dat zelf ook niet. In elk geval zorgde een dubbelaanval op de 21e zet (mat in 1 of loperwinst) voor een beslissende voorsprong voor Marco.

Vader Rinus den Hollander kon met een beter gevoel huiswaarts. Hij won van Herman Schoonakker na een (voor zover ik dat kon zien) taaie partij.

Kortom: partijen waarin stevig nagedacht moest worden. Dat zien we graag!

 

Peter van der Borgt

 

1 Peter van der Borgt Eric Dek 0,5 0,5
2 Ton van Vliet Eric Clarisse 0,5 0,5
3 Bram Boone Lennard Duynkerke 0 1
4 Rinus den Hollander Herman Schoonakker 1 0
5 William Duynkerke Marius Leendertse 1 0
6 Gayan den Hollander Marco Baars 0 1
7 Alexander van ‘t Hoff Krijn Saman 1 0
8 Dingnis Lokerse Dies Lokerse 0 1

 


14-09-2020
Ronde-1

Corona-surprises

Nee, na de eerste echte schaakavond zijn er geen besmettingen ontstaan (tenminste niet waar we nu weet van hebben). Maar verrassingen waren er wel. Zo waren er 9 partijen en dat is best veel voor onze club.

Maar resultaat technisch waren er ook verrassingen. Er was een “beschermde” indeling. Dus de nummer 1 geplaatste tegen de nummer 10 enzovoorts. Laten we de partijen in chronologische volgorde behandelen. Opgemerkt moet worden dat de Corona-maatregelen er voor zorgden dat ik van sommige partijen niets en van andere partijen alleen iets van op afstand heb gezien. Vooral van de beginfases heb ik weinig mee gekregen.

Herman Schoonakker (met baard; onze koning begint een steeds grotere schare aan volgers te krijgen) en Dingnis Lokerse, die verbannen waren naar de analysezaal (want met 8 borden is de speelzaal vol), waren als eerste klaar. Van die pot heb ik alleen de uitslag gezien (1-0 voor Herman).

Lennard Duynkerke was de tweede winnaar. In de opening won hij een pion. Met strakke hand en elkaar ondersteunende pionnen wist hij de koning van Alexander van ’t Hoff in een matnet te vangen.

Lennards broer William zorgde voor de eerste verrassing: remise tegen Marko Burger. William verraste Marko met een offer op e3. De afwikkeling had iets beter gekund. Nu leverde het offer een pluspion op, maar door actief torenspel van Marko kon die een nederlaag afwenden.

Dies Lokerse was jarig. Dat was geen verrassing; niet voor Dies. Wel voor de rest en een leuke verrassing, want Dies trakteerde. Behalve een leuke partij kreeg hij er van Jan Capello verder weinig voor terug. Jan won namelijk.

Dan was er nog een bestuurlijk gevecht: de voorzitter mocht tegen de secretaris/penningmeester. Na een rustige openingsfase gooide “de man van de centen” (Freek Pruis) de knuppel in het hoenderhok door een stukoffer (loper voor twee pionnen). Door de binnengedrongen dame (op d6) zag dat er gevaarlijk uit. Met Db8 kon Peter van der Borgt dameruil afdwingen (want die dame pende Freeks dame vanwege Freeks koning op h2) en de angel uit Freeks aanval halen en zo ook het punt veilig stellen.

Dan was er het duel der oud-spelers van voetbalclub de Hansweertse Boys, Krijn Saman en (hij is weer terug) Jerry Ros. Ook hier een rustig opbouw. Toen Jerry echter een kwaliteit offerde en in kon slaan op e3, viel Krijns stelling uit elkaar en ging het punt naar Jerry.

Vuurwerk was er zeker ook in de partij tussen Eric Clarisse en Marco Baars. Eric offerde een stuk voor twee pionnen, maar het geplande f4 kon niet. Waarschijnlijk kwam Marco toen ergens gewonnen te staan. Maar je krijgt het punt pas als je ook echt wint. En Marco kon die winstweg niet vinden en na Pe7 was het Eric die voor de winst kon gaan en het punt ook pakte.

Van de partij tussen Marius Leendertse en Rinus den Hollander heb ik niet veel gezien. Rinus kwam een pionnetje voor, maar daar werden heel wat stukken bij geruild. De vraag was hoe Rinus die pluspion kon verzilveren. Die vraag kon Rinus niet beantwoorden en hij moest met remise genoegen nemen. En daar was Marius terecht tevreden mee. Z zorgde Marius voor de tweede verrassing.

Een derde kwam er niet, alhoewel Wouter Bliek diep moest gaan om Gayan den Hollander te verslaan.

O ja, dan nog iets over Corona. Natuurlijk ging niet alles vlekkeloos, maar in het algemeen werden de afspraken goed nageleefd. En met het mooie weer kon er prima geventileerd worden.

Peter.

1 Dies Lokerse Jan Capello 0 1
2 Wouter Bliek Gayan den Hollander 1 0
3 Freek Pruis Peter van der Borgt 0 1
4 Eric Clarisse Marco Baars 1 0
5 Marko Burger William Duynkerke 0,5 0,5
6 Krijn Saman Jerry Ros 0 1
7 Herman Schoonakker Dingnis Lokerse 1 0
8 Marius Leendertse Rinus den Hollander 0,5 0,5
9 Lennard Duynkerke Alexander van ‘t Hoff 1 0